Meubelmakerij

wayahead is zowel softwarebedrijf als een meubelmakerij. In beide facetten van het bedrijf draait alles om het creëren. Bij software-ontwikkeling streef ik ernaar om digitale oplossingen te maken die zowel innovatief als gebruiksvriendelijk zijn. Aan de andere kant, in de meubelmakerij, draait het om het tastbare. Daar transformeer ik ruwe, natuurlijke materialen in prachtige, functionele meubels. Dit proces van het vormgeven van hout in een tastbaar, bruikbaar object geeft een heel ander soort voldoening.

Meubels mak­en is meer dan een ambacht, het is een passie. Het werken met hout brengt een spe­ciale uitdagin­gen met zich mee: hout is een prachtige, natu­urlijke, maar de laat­ste jaren ook een dure grond­stof waar je bedachtza­am mee omspringt. Het gevoel van het hout onder je han­den (en splin­ters), de geur van vers geza­agd hout en het gelu­id van de machines die door het hout sni­j­den. Het pro­ces waar­bij je start van een ruw stuk hout en het ver­vol­gens zaagt, schaaft, freest en schu­urt iets moois en nut­tigs, een stuk dat gen­er­aties lang kan wor­den gekoes­terd geeft een apart bevredi­gend gevoel.

Of het nu gaat om het creëren van massieve meubels of het werken met plaat­ma­te­ri­aal voor kas­ten, elk project biedt zijn eigen unieke uitdagin­gen en belonin­gen. Elk stuk hout heeft zijn eigen karak­ter, zijn eigen ver­haal te vertellen. En als meubel­mak­er is het onze taak om dat ver­haal tot lev­en te bren­gen, om het hout te vor­men tot iets dat niet alleen func­tion­eel, maar ook mooi is.

Hieron­der vin­dt u een selec­tie van voor­bi­je projecten.

Ladenkast

Ladenkast in eik. 6 lades met zwaluw­staartverbindin­gen. Eigen ontwerp.

Screenshot 2024 06 25 at 15 35 39
Screenshot 2024 06 25 at 15 35 44

Lamp

Over­schot­jes eik wer­den ver­w­erkt tot een lamp. Eigen ontwerp.

Screenshot 2024 06 25 at 15 06 22

Boekenrekje

Boeken­rek­je. 4 losse box­en, onzicht­baar ophangsys­teem. Eik.

IMG 2227
IMG 2226

Houten rek

Een houten rek voor in de garage. Grenen multiplex.

00c5d8c7 a5e5 4e10 9260 e38db280b421

Kapstok

Een hand­i­ge kap­stok en sleutelka­st­je. Eik.

IMG 1483
IMG 1481

Boekenkast

Boekenkast in berken­mul­ti­plex met dubbele lades en deurtjes.

IMG 1649
Screenshot 2024 06 25 at 15 34 09

Stoel

Stoel in massief eik. Bestaand ontwerp nagemaakt.

IMG 3868
IMG 3864

Contacteer me

Con­tacteer me indi­en u een pro­jec­t­je heeft. Ik help graag bij het uit­denken, ontwer­pen en uitvo­eren van kas­ten en meubels.

Contact

Con­tacteer me indi­en u een pro­jec­t­je heeft. Ik help graag bij het uit­denken, ontwer­pen en uitvo­eren van kas­ten en meubels.